مجله بیمه ای تیمتو

مطالب آموزنده بیمه ای
تیم سازی بیمه و جذب بازاریاب بیمه با کمک دستیار شما

تیم سازی بیمه و جذب بازاریاب بیمه با کمک دستیار شما

01 مهر 1398

موفقیت در تیم سازی بیمه (جذب اولین بازاریاب بیمه )با یک تیم دو نفره

زمانی که بخواهید تیم سازی بیمه یا جذب بازار یاب بیمه را آغاز کنید ، حتما سر درگم خواهید شد.چرا که نمی دانید باید از کجا شروع کنید.

پیشنهاد ما این است که بیس تیم سازی بیمه یا جذب حرفه ای بازاریاب بیمه را زمانی آغاز کنید هسته اصلی مدیریت و تیم سازی تشکیل شده باشد.

هسته اصلی مدیریتِ تیم فروش بیمه کیست؟

هسته اصلی تیم فروش بیمه نماینده بیمه است به همراه یک دستیار فدرتمند.

دستیار نماینده بیمه بهترین رکن تیم سازی بیمه است
دستیار شما،مبلغ شماست

دستیار نماینده بیمه چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

وی حتما باید حقوق بگیر شما باشد و نه پورسانت بگیر،و مشخصات زیر را داشته باشد:

 • ترجیحا از نظر جنسیتی مخالف شما باشد/یعنی اگر نماینده آقا هستید،ایشان باید خانم باشد
 • بر نرم افزار های طراحی مسلط باشد.
 • پر انرژی و دنبال پبشرفت و موفقیت باشد.
 • اطلاعات بیمه مناسبی داشته باشد.
 • قدرت یادگیری بالایی داشته باشد.
 • دارای روابط عمومی بالایی باشد.

چرا نماینده بیمه در جهت جذب بازاریاب بیمه و تیم سازی بیمه نیاز به دستیار دارد؟

تصور کنید می خواهید بازار یاب بیمه جذب نمایید،موارد زیر را بر عهده وی باید بگذارید:

 1. طراحی تبلیغ جذب بازاریاب بیمه
 2. شناسایی زیر ساخت های مناسب تبلیغات بیمه در سطح شهر
 3. هماهنگی لازم جهت مصاحبه
 4. برنامه ریزی کلاس های آموزشی
 5. پیگیری گزارش های روزانه بازاریاب ها
 6. انجام آموزش های اولیه کار و فعالیت حرفه ای در فضای مجازی

و…

این موارد اگر بر عهده خودتان باشد به هیچ عنوان موفق نخواهید شد.

اگر میخواهید در زمینه جذب بازاریاب بیمه و تیم سازی بیمه بیشتر بدانید حتما پکیج تیم سازی بیمه مهبان را تهیه نمایید.

توان شما در مدیریت نفر اول تیم فروش بیمه خود نشان از توان شما در خلق یک تیم حرفه ای فروش بیمه خواهد بود.

نویسنده: