مجله بیمه ای تیمتو

مطالب آموزنده بیمه ای

تیم سازی بیمه وسازمان فروش با یک انتخاب

23 اسفند 1398

پلن انتخابی شما برای تیم سازی بیمه چند سطحی است؟

خیلی از نمایندگان بیمه به دنبال تیم سازی بیمه می باشند که می توان به دو دسته تقسیم کرد :

  • تک سطحی
  • چند سطحی

تیم سازی تک سطحی بیمه:

در تیم سازی تک سطحی همه بازاریاب ها در یک سطح قرار میگیرند و دارای کارمزد بیمه یکسان می باشند.

یعنی بازاریاب تازه کار با بازاریاب که چند سال است برای شما کار میکند در یک سطح هستند و هیچ برنامه ای برای پیشرفت آنها از طرف شما بیان نشده است.

معایب تیم سازی تک سطحی بیمه:

نداشتن امید بازاریاب های خوب به آینده!هیچ فرقی بین آنها با دیگر بازاریاب ها وجود ندارد.

تیم سازی بیمه
تیم سازی بیمه

تیم سازی بیمه و سازمان فروش چند سطحی بیمه:

در تیم سازی چند سطحی ، نماینده چندین نوبت به طراحی آن میپردازد و کارمزد هر سطح را متفاوت کنید .هدف نماینده رشد تیم است به همین دلیل در این نوع تیم سازی نماینده ه کسانی که نفرات جدید را به سیتم معرفی می نمایند امتیازات ویژه میدهد.

مزایای تیم سازی بیمه و سازمان فروش در چند سطح:

  • روند رو به رشد عملکرد بازاریاب ها
  • رشد شریع تر تیم
  • درآمد بیشتر
  • پرورش چندین مدیر فروش
  • و…

سامانه تیم سازی تیم تو دقیق بر اساس این مورد طراحی شده است…

بزودی مقاله های دیگری قرار خواهد گرفت

نویسنده: